خبرهای ویژه

پزشکی

کرونا و افزایش فعالیت های پزشکی و پرستاری در منزل

مهندسی پزشکی

دانشمندان با به کار گیری علم مهندسی پزشکی توانسته اند در تشخیص بسیاری از بیماری ها به پزشکان کمک کنند.

دندانپزشکی

دستاوردی جدید

ساخت مواد جدیدی از کامپوزیت ها در مقاوم سازی دندان ها

اقتصاد سلامت

اقتصاد درمان همچنان محدود به بیماری کرونا است.

سلامت

تغذیه سالم و اصلاح سبک زندگی یکی از بزرگترین و اساسی ترین مسائل حفظ سلامت هر فرد است.

توصیه می شود که برای زمان تغذیه ، استراحت و ورزش برنامه ریزی رورانه باید داشت.

ورزش

برای جلوگیری از بسیاری بیماری های روحی و ذهنی باید روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش و یا نرمش انجام داد.

این کار باعث رساندن اکسیژن به تمامی بافت های بدن شده و در نهایت باعث شادابی انسان می شود.