پاراکلینیک

تصویربرداری پزشکی

مجموعه اخبار و اطلاعات ام آر آی ، سی تی اسکن ، پزشکی هسته ای ، رادیولوژی جنرال ، فلوروسکوپی ، ماموگرافی ، پانورکس ، تک دندان ، سونوگرافی

توانبخشی

مجموعه اخبار و اطلاعات فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، گفتار درمانی ، کار درمانی ، اعضای مصنوعی و . . .

تازه های پاراکلینیک

اختراعات و اکتشافات جدید در حوزه پاراکلینیک و درمان.

اخبار روز

تازه ها

پاراکلینیک از دیر باز تا کنون جایگاه ویژه ای در پزشکی و درمان داشته است.به گونه ای که بسیاری از بیماری ها بدون دستاوردهای علوم پاراکلینیک از تشخیص تا درمان آن میسر نبوده است.

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی به خوبی می توان این مهم را میسر ساخت.