نوعی فعالیت رقابتی بین افراد است که براساس مهارت جسمی استوار بوده و دربردارنده پاداش درونی و بیرونی است .ورزش نقش مهمی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری های کلیوی ، ریوی ، ارتوپدی ، عفونی ، عصبی ، دردها و سکته های قلبی ،سکته مغزی ، چربی خون و کمردرد و آتریت ( التهاب مفاصل ) دارد.

ورزش علاوه براینکه ابزار ارزشمندی برای حفظ سلامت جسمانی است رابطه نزدیکی با سلامت و بهداشت روانی دارد ورزش از استرس و افسردگی می کاهد و اعتماد به نفس را افزایش می دهد

ورزش از جمله روش های مهم تکامل جسمانی ، روانی و اجتماعی محسوب می شود . در سلامت و آمادگی جسمانی تعادل و ثبات هیجانی ،جلب توجه ،رقابت ، رشد و اعتماد به نفس ، تصویر مثبت بدنی و اجتماعی تاثیر فراوانی دارد ..

سلامت روانی از موضوعاتی است که در اثر شرکت در فعالیت های ورزشی می تواند حاصل شود چنین فعالیت هایی بهترین موقعیت را برای رشد معیارهای سلامت روانی فراهم می کند اگرسلامت روانی را به معنای احساس راحتی نسبت به خود و دیگران تعریف کنیم معیارهای آن موفقیت ، تعادل هیچانی ، سازگاری با محیط ،احساس ارزشمندی خواهد بود بنابراین ورزش با فعال سازی چنین معیارهای نه تنها به سلامت جسم بلکه به سلامت روانی هم کمک می کند