اخبار دندانپزشکی

پیشرفت تکنولوژی در تشخیص و درمان به پزشکان کمک شایانی کرده است.

امروزه بسیاری از جراحی ها توسط ربات ها و ابزارهای هوشمند پزشکی انجام می شود.

این امر باعث می شود خطا در جراحی ها به حداقل ترین ممکن کاهش یابد.

پیشرفت تکنولوژی در تشخیص و درمان به پزشکان کمک شایانی کرده است.

امروزه بسیاری از جراحی ها توسط ربات ها و ابزارهای هوشمند پزشکی انجام می شود.

این امر باعث می شود خطا در جراحی ها به حداقل ترین ممکن کاهش یابد.

درگذشت خواهر گرامی دکتر مصداقی نیا استاد پیشکسوت گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

خواهر گرامی دکتر مصداقی نیا استاد پیشکسوت گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دار فانی را وداع گفت.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، خواهر گرامی دکتر مصداقی نیا استاد پیشکسوت گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت دار فانی را وداع گفت. به ایشان تسلیت گفته و از خداوند برای این استاد عزیز و خانواده محترمشان صبر و سلامتی آرزو می کنیم.

تجهیزات

پیشرفت تکنولوژی در تشخیص و درمان به پزشکان کمک شایانی کرده است.

امروزه بسیاری از جراحی ها توسط ربات ها و ابزارهای هوشمند پزشکی انجام می شود.

این امر باعث می شود خطا در جراحی ها به حداقل ترین ممکن کاهش یابد.

پیشرفت تکنولوژی در تشخیص و درمان به پزشکان کمک شایانی کرده است.

امروزه بسیاری از جراحی ها توسط ربات ها و ابزارهای هوشمند پزشکی انجام می شود.

این امر باعث می شود خطا در جراحی ها به حداقل ترین ممکن کاهش یابد.