پزشکی

پزشکی یک دانش کاربردی است .هدف آن حفظ و ارتقاء تندرسی ، درمان بیماری ها و بازتوانی آسیب دیدگان است این منظور با شناخت بیماری ها،تشخیص، درمان و جلوگیری از بروز آن ها به انجام می رسد. دانش پزشکی بر روی طیف وسیعی از رشته ها شامل فیزیک و زیست شناسی تا علوم اجتماعی ،مهندسی و علوم انسانی بنا شده است

امروزه هدف دانش پزشکی استفاده از فناوری های دانش مبنا و استدلال قیاسی برای رسیدن به راه حل مشکلات بالینی است. اکتشافات در باب ماهیت ژن ها و سلول های دریچه ای برای تعریف فیزیولوژی بر مبنای تقسیم های مولکولی فرآهم شده است. این بصیرت فیزیولوژیکی راه را برای درک بهتر فرآیندهای پیچیده بیماری و رویکردهای نو درمانی فرآهم کرده است.

دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان می پردازد و از این رو شاید بهتر باشد که عنوان این رشته را دهان پزشکی گذاشت

ییشرفت تکنولوژی در تشخیص و درمان به پزشکان کمک شایانی کرده است. امروزه بسیاری از جراحی ها توسط ربات ها و ابزارهای هوشمند پزشکی انجام می شود. این امر باعث می شود خطا در جراحی ها به حداقل ترین ممکن کاهش یابد